Odpowiadający zasób

Blok s - konfiguracja elektronowa

Niektóre zastosowania pierwiastków bloku s

Jest częścią zasobu

Pierwiastki bloku s