Odpowiadający zasób

Pierwiastki bloku s

Składa się z zasobów:

Blok s - konfiguracja elektronowa

Niektóre zastosowania pierwiastków bloku s

Promienie atomowe pierwiastków bloku s

Zmiany promienia atomowego w obrębie grup pierwiastków bloku s

Zmiana promienia atomowego pierwiastków bloku s w obrębie okresu

Promienie atomowe

Promienie atomowe pierwiastków bloku s

Tworzenie kationu

Promienie jonowe pierwiastków bloku s

Kation sodu

Kation berylu

Wartości energii jonizacji

Zmiany energii jonizacji w obrębie grupy

Zmiany energii jonizacji w okresie

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

Konfiguracja elektronów walencyjnych

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

Energia jonizacji pierwiastków bloku s

I i II energia jonizacji

I i II energia jonizacji

Właściwości fizyczne litowców

Właściwości fizyczne litowców

Temperatury topnienia litowców i berylowców

Właściwości fizyczne berylowców

Właściwości fizyczne berylowców

Właściwości fizyczne metali bloku s