Odpowiadający zasób

Konfiguracja elektronowa pierwiastków  bloku s

Jest częścią zasobu

Pierwiastki bloku s