Odpowiadający zasób

I i II energia jonizacji pierwiastków  drugiej grupy

Jest częścią zasobu

Pierwiastki bloku s