Odpowiadający zasób

Właściwości fizyczne metali bloku s (1)

Jest częścią zasobu

Pierwiastki bloku s