Odpowiadający zasób

Właściwości fizyczne metali bloku s (2)

Jest częścią zasobu

Pierwiastki bloku s