Odpowiadający zasób

Chemiczne właściwości pierwiastków bloku s

Składa się z zasobów:

Porównanie reaktywności litowców i berylowców

Reaktywność litowców a konfiguracja elektronowa

Reaktywność berylowców a konfiguracja elektronowa

Reaktywność metali bloku s

Elektroujemność

Jony pierwiastków bloku s

Sole pierwiastków bloku s

Elektroujemność

Reakcja sodu z wodą

Zasadowość wodorotlenków

Badanie rozpuszczalności wodorotlenku wapnia, magnezu i sodu

Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek magnezu

Wodorotlenek sodu

Produkty reakcji metali bloku s z tlenem

Otrzymywanie ponadtlenku potasu

Zastosowanie siarczanów metali

Dlaczego siarczan baru jest trudniej rozpuszczalny niż siarczan magnezu?

Rozpuszczalność siarczanów(VI) metali 1 i 2 grupy

Siarczan magnezu

Rozpuszczalność związków baru w wodzie

Węglan wapnia

Węglan wapnia

Trwałość węglanów berylowców

Woda wapienna

Zmętniała woda wapienna

Trwałość węglanów

Nietypowe właściwości berylu

Badanie amfoteryczności wodorotlenku berylu

Glinokrzemian

Szmaragd

Tlenek berylu