Odpowiadający zasób

Reakcje metali 1 i 2 grupy z wodą

Jest częścią zasobu

Chemiczne właściwości pierwiastków bloku s