Odpowiadający zasób

Siarczany(VI) metali 1 i 2 grupy

Jest częścią zasobu

Chemiczne właściwości pierwiastków bloku s