Odpowiadający zasób

Jonowy charakter związków metali bloku s

Jest częścią zasobu

Chemiczne właściwości pierwiastków bloku s