Odpowiadający zasób

Układ okresowy pierwiastków

Składa się z zasobów:

Wczesne próby klasyfikacji pierwiastków (1)

Wczesne próby klasyfikacji pierwiastków (2)

Współczesny układ okresowy (1)

Współczesny układ okresowy (2)

Budowa układu okresowego – grupy (1)

Budowa układu okresowego – grupy (2)

Budowa układu okresowego – okresy

Budowa układu okresowego – bloki

Konfiguracja elektronowa a układ okresowy