Odpowiadający zasób

Model atomu potasu

Model atomu siarki

Model atomu krzemu

Model atomu argonu

Model atomu fosforu

Model atomu chloru

Jest częścią zasobu

Układ okresowy pierwiastków