Odpowiadający zasób

Liczba powłok elektronowych

Powłoki elektronowe

Jest częścią zasobu

Układ okresowy pierwiastków