Odpowiadający zasób

Układ okresowy pierwiastków

Składa się z zasobów:

Klasyfikacja pierwiastków

Historia układu okresowego

Tablica Mendelejewa

Ekaglin

Ekakrzem

Budowa układu okresowego pierwiastków

Położenie pierwiastków w układzie okresowym

Liczba elektronów walencyjnych

Litowce

Fluorowce

Helowce

Model atomu potasu

Model atomu siarki

Model atomu krzemu

Model atomu argonu

Model atomu fosforu

Model atomu chloru

Liczba powłok elektronowych

Powłoki elektronowe

Bloki konfiguracyjne

Konfiguracja elektronowa S

Konfiguracja elektronowa Br

Krzem, Si