Odpowiadający zasób

Budowa układu okresowego – okresy

Jest częścią zasobu

Układ okresowy pierwiastków