Odpowiadający zasób

Wczesne próby klasyfikacji pierwiastków (2)

Jest częścią zasobu

Układ okresowy pierwiastków