Składa się z zasobów:

Zasada bezwładności

Podtrzymanie jednostajnego ruchu nie wymaga siły

Pierwsza zasada dynamiki Newtona

Pierwsza zasada dynamiki – przykład

Bezwładność ciał (1)

Bezwładność ciał (2)