Odpowiadający zasób

Położenie nefronu w nerce

Przekrój nerki

Budowa nefronu

Struktura nefronu