Odpowiadający zasób

Na jakie czynniki można rozłożyć wielomian o współczynnikach rzeczywistych?

Jest częścią zasobu

Rozkład wielomianów na czynniki