Odpowiadający zasób

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby

Składa się z zasobów:

Przedsiębiorczość

Nasze potrzeby

Dobra, usługi i zasoby ekonomiczne

Zasoby naturalne są ograniczone