Odpowiadający zasób

Piramida potrzeb Maslowa

Przyjemności według Epikura

Stoicy

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby