Odpowiadający zasób

Epikurejczycy

Rozwój usług w dziedzinie komunikacji

Podział usług

Ziemia

Kapitał

Praca

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby