Odpowiadający zasób

Przedsiębiorczość

Zasoby naturalne są ograniczone

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby