Odpowiadający zasób

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby

Składa się z zasobów:

Jak być przedsiębiorczym?

Ludzie przedsiębiorczy

Człowiek przedsiębiorczy

Piramida potrzeb Maslowa

Przyjemności według Epikura

Stoicy

Epikurejczycy

Rozwój usług w dziedzinie komunikacji

Podział usług

Ziemia

Kapitał

Praca

Przedsiębiorczość

Zasoby naturalne są ograniczone

Odpady – rosnące zagrożenie