Odpowiadający zasób

Przedsiębiorczość

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby