Odpowiadający zasób

Nasze potrzeby

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby