Odpowiadający zasób

Dobra, usługi i zasoby ekonomiczne

Jest częścią zasobu

Potrzeby, dobra, usługi i zasoby