Odpowiadający zasób

Praca z mocą 1 W

Skąd wziął się koń mechaniczny?

Jest częścią zasobu

Moc