Odpowiadający zasób

Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Prawo do ochrony interesów ekonomicznych

Prawo do informacji i edukacji konsumenckiej

Prawo do dochodzenia swoich roszczeń

Prawo do reprezentacji swoich roszczeń

Uprawnienia konsumentów

Jest częścią zasobu

Prawa konsumentów