Odpowiadający zasób

Prawa konsumentów

Składa się z zasobów:

Prawa konsumentów

Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Prawo do ochrony interesów ekonomicznych

Prawo do informacji i edukacji konsumenckiej

Prawo do dochodzenia swoich roszczeń

Prawo do reprezentacji swoich roszczeń

Uprawnienia konsumentów

Proces decyzyjny dotyczący zakupu

Prawa konsumenta

Protokół reklamacyjny

Jak wnosi się pozew do sądu?