Odpowiadający zasób

Określanie liczby erytrocytów w 1 ml krwi

Komórki krwi

Ilościowe techniki w mikroskopii świetlnej