Składa się z zasobów:

Przyrządy astronomiczne

Układ Słoneczny

Kosmos – puzzle

Fazy Księżyca

Planety Układu Słonecznego

Komety

Gwiazdozbiory – ortografia

Kosmos – gra

Oglądanie nocnego nieba