Składa się z zasobów:

Bezpiecznie nad wodą

Wakacyjna krzyżówka i piosenka

Bezpieczne wakacje

Obliczenia podróżnika

Palcem po mapie

Apteczka

Zasady bezpiecznego zachowania. Test