Odpowiadający zasób

Atrament sympatyczny

Jest częścią zasobu

Kolorowe sady