Odpowiadający zasób

Jak być przedsiębiorczym?

Składa się z zasobów:

Człowiek przedsiębiorczy

Czy jesteś przedsiębiorczy?

Rodzaje przedsiębiorczości

Bariery i ułatwienia w przedsiębiorczości