Odpowiadający zasób

Czy jesteś przedsiębiorczy?

Jest częścią zasobu

Jak być przedsiębiorczym?