Odpowiadający zasób

Która liczba jest większa?

Jest częścią zasobu

Liczby niewymierne