Odpowiadający zasób

Żarówka

Pojemność baterii

Jest częścią zasobu

Praca i moc prądu