Składa się z zasobów:

Układanie obrazków we właściwej kolejności

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Układanie obrazków we właściwej kolejności

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Układanie obrazków we właściwej kolejności

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Układanie obrazków we właściwej kolejności

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Dokańczanie historii

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Dokańczanie historii

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Układanie obrazków we właściwej kolejności

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Układanie obrazków we właściwej kolejności

Karta pracy

Karta pracy