Składa się z zasobów:

Podpisywanie ilustracji

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Podpisywanie ilustracji

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wybór właściwych wyrazów

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wybór właściwych wyrazów

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wybór właściwej osoby

Uzupełnianie tekstu

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wiersz

Czasowniki

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy

Wiersz

Czasowniki

Karta pracy

Karta pracy

Karta pracy