Jest częścią zasobu

Jak się dziś czujesz? Jak się czujesz gdy...?