Jak szukać zasobów?
Portal otwiera dostęp do zasobów on-line w dowolnym miejscu i czasie. To przyjazne rozwiązanie umożliwia korzystanie z nowoczesnych zasobów edukacyjnych w szkole lub innym dowolnym miejscu z dostępem do internetu.

Zasoby portalu dają się szybko i precyzyjnie wyszukać. Wystarczą dwa, a najwyżej trzy kliknięcia i już można odnaleźć interesujący temat. Wyszukiwanie materiału może się odbywać za pomocą słów kluczowych, według poziomu edukacyjnego, przedmiotu, rodzaju zasobu lub wyboru zagadnienia z podstawy programowej dla danego przedmiotu.

Wyszukiwanie według słów kluczowych
Wszystkie treści Nauczyciel.pl są oznaczone szeregiem powiązanych słów kluczowych i relacjami pomiędzy zasobami oraz pogrupowane w odpowiednich kategoriach. Po wpisaniu wyrazu w polu Słowo Kluczowe użytkwonik otrzymuje listę treści powiązanych z danym słowem. Listę tę można dodatkowo przefiltrować poprzez dodanie kolejnych kryteriów, takich jak Przedmiot, Etap Edukacyjny lub Typ zasobow.

Wyszukiwanie według podstawy programowej
Treści Nauczyciel.pl zawierają powiązania zasobów edukacyjnych z podstawą programową obowiązującą dla wybranego przedmiotu. Po kliknięciu odnośnika z wybranym fragmentem podsawy wyświetla się lista powiązanych z nim zasobów różnych typów.

Filtrowanie według kategorii
Wyniki wyszukiwania mogą być zawsze uściślone przez wybór kategorii, takiej jak typ zasobu (np. tylko lekcje nauczycielskie). Dzięki temu użytkownik może łatwo wybrać interesujący go zasób, np. całą lekcję lub tylko pojedynczą animację.

Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasze inne serwisy: kosmikus.pl - przyjazna nauka dla najmłodszych.
Odwiedź klasowka.onet.pl - pomoc w sprawdzianach, wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy