Składa się z zasobów:

Położenie i środowisko geograficzne wyżyn

Na Wyżynie Śląskiej

Wyżyna Kielecko-Sandomierska

Parki narodowe

Gospodarka wyżyn