Składa się z zasobów:

Co to jest mapa?

Skala mapy

Siatki kartograficzne

Klasyfikacje map

Cechy ilościowe i jakościowe na mapach